Lagar & Regler: Får jag renovera badrummet själv?

Lagar & regler kan vara snåriga, kanske än mer så när de inte ens finns! Vad får jag göra själv och vad tycker försäkringsbolagen om det?


OBS! Denna artikeln bör endast ses som underhållning. Lagar & regler är inget man ska ta lätt på. Om du har frågor om vad som gäller i ditt specifika fall bör du kontakta en fackman.

Vad får jag göra i badrummet, vilka lagar och regler gäller? Det är många som känner sig osäkra när det kommer till vatten och VVS. Får jag göra detta själv? Måste jag ha en hantverkare? Sanningen är den att det finns inga lagar som reglerar hur man ska göra saker i badrummet och med vvs-installation, men det finns gott om anledningar att ändå ha kolla på regler och riktlinjer! I den här artikeln ska vi försöka reda ut några av de vanliga frågor som dyker upp kring badrum och vatten!

Får jag göra saker själv i badrummet?

Ja. Du får göra allt som har med badrum och vvs själv. Det finns inte några lagar som reglerar hur du får göra saker, som det finns när det kommer till elektricitet.

Att det inte finns lagar kopplade till badrum och badrumsrenovering betyder inte att det står en fritt att göra som man vill. I många bostadsrättsföreningar, t.ex. finns tydliga regler om vad man får göra och hur det ska vara utfört. Ofta handlar det om vilka märken på armaturer man får använda och om vilka certifikat som måste finnas på en utförd badrumsrenovering. Om man inte följer riktlinjerna finns det risk att man inte längre är välkommen i föreningen!

Vad händer om jag gör fel?

Om man skulle göra fel och gå emot rådande riktlinjer och byggnormer och orsakar en vattenläcka så kan man få svårt att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Är det dessutom så att man bor i BRF och grannen under fått en ofrivillig dusch i vardagsrummet kan det bli väldigt dyrt!

Försäkringsbolagen om lagar & regler

Vi frågade Trygg-Hansa om vad som gäller vid installationer:

”Rent försäkringsmässigt så har vi på Trygg-Hansa inga specifika krav. Det kravet vi har är att eventuell installation eller renovering ska ske på ett fackmannamässigt sätt. Alla byggregler, lagar och rekommendationer ska följas.”

Försäkringsbolagen har alltså inga specifika krav utan vid ett eventuellt försäkringsärende kontrollerar de vem som gjort vad. Vid behov får en fackman göra bedömning på plats.

Vilka certifieringar ska man ha koll på?

I Boverkets Byggregler kan man få reda vilka bestämmelser som finns för badrumsrenoveringar. Utöver BBR så finns det flera olika branschorganisationer som har ytterligare regelverk kring specifika områden.

Byggkeramikrådet har t.ex. utformat sina egna branschregler som gäller specifikt om man ska sätta kakel och klinker. Samtidigt har Säker Vatten utformat sina branschregler kring vatteninstallationer. Dessa hjälper till att förebygga allt från vattenskador till bakteriebildning i vattenledningar.

Det är som sagt inget lagkrav att det ska finnas intyg om Säker Vatten, m.fl. men det kan påverka försäkringsbolaget bedömning vid eventuellt fel. Finns intygen litar försäkringsbolagen oftast på det. Om det däremot inte finns skapas starka incitament för att slippa betala för skadorna och ett nytt badrum.

Det är många delar att tänka på när man ska renovera badrummet. Se till så du gör allt i rätt ordning, med rätt material och efter rätt manual! Bild av Midjourney.

Hur vet jag om min installation är ”fackmannamässigt utförd”?

Du måste i första hand ha följt tillverkarens beskrivning och instruktioner för montering. Det är också viktigt att du kontrollerar om just den här delen fungerar med andra delar du valt. Ex.vis är inte alla golvbrunnar godkända med alla typer av tätskikt.

För att kunna bevisa att installationen blivit korrekt utförd bör man även dokumentera varje steg i processen. Dokumentation kan vara att ta bilder på varje del man monterar, före-, under- och efter montering. Det kan även vara att spara kvitton och installationsmanualer för att kunna visa att man utförde installationen efter de rådande rekommendationerna och anvisningarna.

Vår rekommendation

Om du känner dig minsta lilla osäker, anlita en fackman att utföra renoveringen. Vill man hjälpa till och dra ner på kostnaderna kan man ex.vis riva det gamla badrummet själv och installera vissa möbler själv.

Kontakta en besiktningsman

Det kan låta skrämmande att kontakta någon som har som enda uppgift att hitta fel i ens hårda arbete, men det är faktiskt det bästa råd jag känner att jag kan ge dig som tänker renovera badrummet själv. En besiktningsman kostar lite grann att anlita men det kan det definitivt vara värt om man jämför med den eventuella kostnaden när försäkringsbolaget inte godkänner det läckande badrummet.

Trestegsbesiktning

En trestegsbesiktning innebär att en besiktningsman kommer och kontrollerar renoveringen vid de tre mest kritiska tillfällena:

  1. Kontroll av vatten- och avloppsdragningarna så alla rör och kopplingar följer branschreglerna.
  2. Tätskiktskontroll där man ser till så tätskiktet är rätt monterat vid genomföringar och golvbrunnar och så man har rätt lutning mot golvbrunnen.
  3. Vid slutbesiktningen kontrolleras allt som kommer efter tätskiktet, som elinstallationer, rördragningar, plattsättningen, etc.

Lyckas man ta sig igenom en sådan besiktning har man svart på vitt att badrummet är utfört enligt konstens alla regler. Både försäkringsbolag och efterkommande ägare borde vara nöjde med det!


I artikeln om limning i badrummet berättar vi mer om hur man kan göra för att hålla tätskiktet intakt!

[noptin-form id=137]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Passa på att prenumerera
Så missar du inga framtida artiklar!